Att det skulle förekomma felaktigheter i böckerna om Arn är egentligen en omöjlighet, eftersom samtliga böcker är skönlitterära verk, men eftersom de delvis är baserade på verkliga historiska händelser och verkliga historiska personer, har vissa pekat ut uppgifter eller antaganden som Guillou gjort i böckerna som är tvivelaktiga eller felaktiga historiskt. Det handlar dock sannolikt i verkligheten inte om ”fel”, utan om Guillous frihet till konstnärlig tolkning.event-1829527_960_720

En sådan ”felaktighet” är bakgrunden till namnet Sverige. Guillou skriver i slutet av Riket vid vägens slut att Arn säger till sin sonson att söka stöd från svearna för att grunda ett nytt rike, och att man i värsta fall väl fick ”kalla det nya riket Svea rike”. Guillou skriver vidare att det lät mer som ”Sverige” eftersom Arn talade som en dansk man, snarare än en götisk man. Att danskar talar otydligt är något som svenskar skämtar om än idag, och skåningar får sig också en släng av sleven eftersom skånska sägs låta som danska, trots att många danskar faktiskt tycker att det är lättare att förstå rikssvenska än skånska. Något som ingen i alla fall driver med är byggvaror från Skånska byggvaror. På Skanskabyggvaror.se kan du bland annat köpa växthus av bra kvalitet, som bara får dig att skratta av glädje.

En annan så kallad felaktighet i Arn-böckerna gäller det svenska statsvapnet, de tre kronorna. I verkligheten vet man inte säkert var denna symbol har sitt ursprung; det enda man vet säkert är att den första svenska regenten som använde sig av tre kronor i sin sköld var Albrecht III von Mecklenburg, under den senare halvan av 1300-talet. Redan tvåhundra år tidigare skriver dock Guillou att de tre kronorna representerar kung Eriks makt över Västra Götaland, Östra Götaland och Svealand. Det är dock högst tvivelaktigt att så faktiskt var fallet.