De berömda filmerna om Arn och hans speciella och märkvärdiga liv bygger från början på den bokserie om samma person som skrevs av den kände svenska författaren och journalisten Jan Guillou. Han har även skrivit flera andra bokserier som blivit mycket framgångsrika romanserier, bland annat en om agenten Carl Hamilton och sviten Det stora århundradet, som handlar om några bröders livsöden under 1900-talet. Arn är dock en av de serier som nått allra störst framgångar och som även blivit filmad både för vita duken och för TV.

Boksviten

Den ursprungliga bokserien bestod av tre olika delar – Vägen till Jerusalem, Tempelriddaren och Riket vid vägens slut. Dessa böcker utgavs mellan åren 1998 och 2000. Senare gavs det även ut en uppföljning som hade titeln Arvet efter Arn. I denna bok får man, precis som man kan utröna av titeln, följa Arns ättlingar och det arbete de gjorde för Sverige och dess utveckling till ett stabilt och framgångsrikt land.

856px-Jan_Guillou_001De första böckerna i serien förmedlar dock Arns egen historia och de utspelar sig egentligen under en mansålder då läsarna faktiskt får följa Arns öden från det att han föds fram till hans död som en gammal man. Få personer har nog haft ett så ovanligt och fascinerande livsöde som denna svenska man som av olika anledningar tog sig ut i den stora världen, och även utförde stora handlingar där, för att sedan ta sig tillbaka till sitt barndoms Sverige och påbörja ett omfattande förbättringsarbete även där.

Baserat på verkliga personer

Arn själv är naturligtvis en fiktiv karaktär. Vem vet, kanske fanns det en svensk som tjänstgjorde som korsriddare, men det finns inga historisk bevis för ett levnadsöde som det som drabbar Arn. Däremot finns det flera personer som förekommer i böckerna som faktiskt fanns i verkligheten. En sådan person är Birger Brosa, som var en mycket mäktig och inflytelserik jarl under sin tid. En annan verklig karaktär är Arns sonson Birger Magnusson som senare i romanserien växer upp till att bli Birger Jarl. Birger Jarl hade stort inflytande i Sverige när han regerade landet.