I Sverige finns det flera kyrkor, ofta många flera än vad man kan tro. I takt med att kyrkan får färre medlemmar är det dock många kyrkor som läggs ner och står tomma. Församlingar slås ihop och blir större,men det innebär också längre resväg för många kyrkobesökare. Detta kan leda till att många i församlingen inte kan ta sig till kyrkan eller helt enkelt inte orkar resa den långa vägen. Forshems kyrka är en kyrka som fortfarande används. Den ligger i Götene församling och är en mycket gammal kyrka. Kyrkan har många fina väggmålningar och många delar av kyrkan har restaurerats i omgångar för att få kyrkan att hålla samman och för att de gamla delarna ska hållas i gott skick, trots kyrkans höga ålder. Att hålla en gammal kyrka i gott skick är inte helt enkelt då många anser att kyrkan ska hållas helig och att reparationer och inte hör hemma i denna miljö.

Mer information om Forshems kyrka

Forshems kyrka är en mycket gammal kyrka som inte direkt genomgått några större förändringar sedan den byggdes omkring år 1130. Denna kyrka är den enda kyrka i som finns i Norden som är vigd åt den Heliga Graven. Hela kyrkobyggnaden är byggd helt i kalksten, vilket inte är speciellt vanligt nu för tiden. Den äldsta delen på kyrkobyggnaden är långhuset som byggdes någon gång på 1100-talets mitt. Det ursprungliga koret i kyrkan revs under slutet av 1200-talet och då ersattes det med ett kor som finns kvar än idag. Den allra största förändringen denna kyrka gått igenom skedde under 1760-talet. Det var då kyrkobyggnadens korsarmar byggdes, och då blev det plats för fler människor inuti kyrkan. på Svenska Kyrkans hemsida kan du läsa mer om denna kyrka, samt många anda kyrkor. På denna sajt kan man också finna bilder från kyrkor som Forshems kyrka, och få än mer information om kyrkornas olika delar. Här kan man till exempel läsa mer om Forshems kyrkas altare, predikstolen, krucifixet och mycket annat som kan vara intressant att veta.

Att vårda en kyrkobyggnad

När det handlar om att vårda och sköta om en kyrkobyggnad måste man ofta tänka lite extra på att det ofta är en äldre byggnad det handlar om, och framför allt att det faktiskt är en kyrka. Om det rör sig om en gammal kyrka som behöver omfattande renovering krävs det ofta godkännande från länsstyrelsen och liknande för att renoveringarna ska kunna genomföras. När det handlar om en nyare kyrkobyggnad kan det ofta vara lättare att göra olika reparationer. Ibland finns det ventilation i kyrkan och dess andra byggnader och då kan en ovk besiktning vara bra att utföra då och då för att se till att allt fungerar som det ska. Det är viktigt att kyrkan är tillgänglig och säker att befinna sig i, oavsett om det handlar om en äldre byggnad, eller en modern kyrkolokal. Om man inte kan eller får reparera byggnaden kanske den måste stängas, eller göras om till museum om den inte längre är säker att använda.